Bit Pazarı

  • quote

    “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.”

    – Retrozade Sevenler ve Koruma Derneği

    No Comments
    Read more