Bit Pazarı Demişken…

Bit Pazarı Demişken…
7 Aralık 2016 Retrozade

“Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı.”

– Retrozade Sevenler ve Koruma Derneği

Comments (0)

Leave a reply